struna search engine

image shadow

aerosol

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

koloidno raspršene čestice tekućih ili čvrstih tvari u zraku raspršivačem koji s pomoću stlačenoga zraka atomizira tvari u čestice veličine oko 2 μm

vrela
equivalents
 

english: aerosol

german: Aerosol

italian: aerosol

classification
 

polje: dentalna medicina
projekt: Hrvatsko stomatološko nazivlje