struna search engine

image shadow

aerosnimka

noun f. sl.
definition
 

snimka Zemljine površine načinjena iz zraka

proposed term (IHJJ)
 
zračna snimka
equivalents
 

english: aerial photo, air-photograph

german: Luftbild

french: photographie aérienne

classification
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik