struna search engine

image shadow

aerodinamika

noun f. sl.
definition
 

grana mehanike fluida koja proučava strujanje plinova i gibanje tijela kroz plinove

equivalents
 

english: aerodynamics

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici