struna search engine

image shadow

aerodinamički centar

definition
 

točka na tetivi aeroprofila za koju je koeficijent momenta stalan i neovisan o napadnome kutu

proposed term (IHJJ)
 
aerodinamičko središte
synonyms
 

admitted term: aerodinamička apscisa

equivalents
 

english: aerodynamic centre

abbreviations and acronyms
 

english: AC

note
 
Položaj aerodinamičkoga centra približno je konstantan i uvijek se nalazi na otprilike 25 % duljine tetive iza prednjega brida.
classification
 

polje: zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika
grana: vođenje i upravljanje letjelicama
projekt: Usustavljivanje i normiranje temeljnoga hrvatskoga zrakoplovnog nazivlja