struna search engine

image shadow

aerodinamička vaga

PDF ispis
definition
 

uređaj koji se upotrebljava u eksperimentalnoj aerodinamici za određivanje aerodinamičkih sila i momenata

equivalents
 

english: aerodynamic balance

classification
 

polje: zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika
grana: vođenje i upravljanje letjelicama
projekt: Usustavljivanje i normiranje temeljnoga hrvatskoga zrakoplovnog nazivlja