struna search engine

image shadow

adsorpcija

noun f. sl.
definition
 

kemijsko ili fizičko vezanje molekula plina, tekućine ili otopljenih krutina za površinu

equivalents
 

english: adsorption

german: Adsorption

french: adsorption

subordinate terms
 
fizička adsorpcija, kemijska adsorpcija, nespecifična adsorpcija, specifična adsorpcija
classification
 

polje: kemijsko inženjerstvo
grana: reakcijsko inženjerstvo
projekt: Hrvatsko strukovno nazivlje iz područja korozije i zaštite materijala, Hrvatsko nazivlje hidraulike i pneumatike