struna search engine

image shadow

administrativna suradnja

definition
 

suradnja između država članica čija je svrha međusobna pomoć i uvođenje mjera da bi se osigurao nadzor pružatelja usluga i njihovih usluga

equivalents
 

english: administrative cooperation

german: Verwaltungszusammenarbeit

french: coopération administrative

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije