struna search engine

image shadow

adjungirani operator

definition
 

operator $A^\dagger$ na unitarnome vektorskom prostoru $V$ sa skalarnim množenjem $\langle\,,\rangle$, koji sa zadanim operatorom $A$ zadovoljava jednadžbu $\langle A^\dagger v, w\rangle = \langle v, A w\rangle$ za sve vektore $v,w$ u $V$

equivalents
 

english: adjoint operator

russian: сопряжённый оператор

note
 
Za neograničene linearne operatore na Hilbertovu prostoru domena operatora po definiciji ne mora biti cijeli Hilbertov prostor nego gusti potprostor, a slično se modificira i definicija adjungiranoga operatora. Obično se smatra da je polje polje kompleksnih brojeva i tada umjesto adjungirani operator možemo reći i hermitski konjugirani operator.
classification
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi