struna search engine

image shadow

adjungirana matrica

definition
 

nova matrica $A^\dagger$ za zadanu matricu $A$, čiji je element u $i$-tome retku i $j$-tome stupcu jednak kompleksno konjugiranomu elementu od $A$ u $j$-tome retku i $i$-tome stupcu

equivalents
 

english: adjoint matrix

russian: сопряжённая матрица

note
 
Definicija se odnosi na kompleksne brojeve, kada za nju možemo reći i da je hermitski konjugirana matrica. U posebnome slučaju, kada su elementi realni brojevi, pojmovi adjungirane matrice i transponirane matrice podudaraju se i u tome slučaju ne govorimo o kompleksnoj konjugaciji u definiciji jer nema učinka na realne brojeve.
classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi