struna search engine

image shadow

aditon

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

komora u unutrašnjosti antičkoga grčkog hrama u kojoj su izricana proročanstva

vrela
equivalents
 

english: aditon

german: Adyton

latin: adytum

french: adyton

italian: adyton

link
 
http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=495
note
 
Aditon je svetište hrama u koje nitko ne smije nitko ući, ili je pristupačno samo posvećenim osobama. U pravoslavnim crkvama, dio iza ikonostasa zastrt zastorima, u kojega je zabranjen pristup običnom vjerniku, inovjercu ili svjetovnjaku, naziva se abaton.
classification
 

polje: povijest umjetnosti
grana: povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija
projekt: Pojmovnik klasične arhitekture