struna search engine

image shadow

aditivna aritmetička funkcija

PDF ispis
short form
 
aditivna funkcija
definition
 

aritmetička funkcija kojoj je vrijednost umnoška bilo kojih dvaju relativno prostih brojeva jednaka zbroju vrijednosti u tim brojevima

equivalents
 

english: additive function, additive arithmetic function

formula
 
classification
 

polje: matematika
grana: ostale matematičke discipline
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi