struna search engine

image shadow

adijabatski koeficijent plina

definition
 

omjer molarnoga toplinskog kapaciteta kod stalnoga tlaka i molarnoga toplinskog kapaciteta kod stalnoga obujma

equivalents
 

english: ratio of heat capacities

equation
 
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici