struna search engine

image shadow

adijabatska stijenka

definition
 

granična ploha između dvaju sustava koja je nepropusna za toplinu

equivalents
 

english: adiabatic wall

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici