struna search engine

image shadow

adijabata

noun f. sl.
definition
 

krivulja koja prikazuje ovisnost tlaka o obujmu pri adijabatskoj promjeni stanja plina

equivalents
 

english: adiabat

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici