struna search engine

image shadow

adicijski silikon

PDF ispis
definition
 

elastičan gumasti materijal za otiskivanje koji polimerizira adicijskom reakcijom bez stvaranja nusprodukata, pri vezivanju kontrahira oko 0,05 % te je dimenzijski vrlo stabilan i precizan

vrela
synonyms
 

admitted term: polivinilsiloksan, vinil silikon, vinil-polisiloksan

equivalents
 

english: addition silicone

german: Additionssilikon

italian: silicone aggiunto

classification
 

polje: dentalna medicina
projekt: Hrvatsko stomatološko nazivlje