struna search engine

image shadow

adhezijska preparacija kaviteta

PDF ispis
definition
 

način preparacije kaviteta za postavljanje kompozitnoga ispuna, pošteda zdravoga zubnog tkiva zbog mogućnosti ostvarivanja mikromehaničke sveze ispuna za zub

vrela
synonyms
 

admitted term: adhezijski kavitet

equivalents
 

english: adhesive cavity preparation

german: Adhäsivpräparation

classification
 

polje: dentalna medicina
grana: endodoncija i restauracijska dentalna medicina
projekt: Hrvatsko stomatološko nazivlje