struna search engine

image shadow

adhezija

noun f. sl.
definition
 

međusobno privlačenje površina dvaju tijela koja su načinjena od različitih tvari

equivalents
 

english: adhesion

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici, Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja