struna search engine

image shadow

adaptacijska optika

definition
 

grana optike koja se bavi prilagodbama optičkih sustava velikih dimenzija koje kompenziraju iskrivljenja slike prouzročena utjecajem atmosfere

synonyms
 

not recommended term: adaptativna optika, adaptivna optika

equivalents
 

english: adaptive optics

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici