struna search engine

image shadow

ACE-V protokol

short form
 
ACE-V
definition
 

znanstveni protokol za utvrđivanje istovjetnosti objekata koji obuhvaća analizu, usporedbu, evaluaciju i verifikaciju

equivalents
 

english: Analysis, Comparison, Evaluation and Verification

abbreviations and acronyms
 

english: ACE-V

subordinate terms
 
analiza objekta, evaluacija istovjetnosti objekata, usporedba slika, verifikacija objekta
note
 
ACE-V protokol najčešće se rabi za ispitivanje i dokumentiranje tragova otisaka i utisaka te slikovnoga materijala, dok se za druge vrste tragova rjeđe primjenjuje.
classification
 

polje: sigurnosne i obrambene znanosti
grana: sigurnosne i obrambene znanosti
projekt: Forenzično-kriminalističko nazivlje