struna search engine

image shadow

abrin

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

toksalbumin koji se dobiva iz zrna rakova oka

vrela
equivalents
 

english: abrin

classification
 

polje: biologija
grana: botanika
projekt: Forenzično-kriminalističko nazivlje