struna search engine

image shadow

abolicija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

ukidanje sankcija za ponašanja koja su kriminalizirana

equivalents
 

english: abolition

note
 
Povijesno gledano, pojam abolicija korišten je u borbi protiv ropstva, mučenja, prostitucije, smrtne kazne i kazne zatvora.
classification
 

polje: pravo
grana: kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija
projekt: Forenzično-kriminalističko nazivlje