struna search engine

image shadow

ablacija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

nestajanje leda ili snijega zbog otapanja i isparivanja

vrela
context
 
Na ablaciju utječe temperatura zraka, insolacija, oborine, vlažnost zraka, brzina vjetra i orografski uvjeti.
vrela
equivalents
 

english: ablation

latin: ablatio

classification
 

polje: geodezija
grana: pomorska, satelitska i fizikalna geodezija
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja