struna search engine

image shadow

abak

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

ploča na vrhu kapitela

synonyms
 

admitted term: abakus

equivalents
 

english: abacus

german: Abakus

latin: abacus

french: abaque, tailloir

italian: abaco

note
 
Abak fizički i vizualno prenosi teret gornje konstrukcije na kapitel. U grčkome dorskom i toskanskome redu u obliku je kvadratne prizme, a u korintskome i kompozitnome redu stranice su mu profilirane i najčešće konkavne u tlocrtu.
classification
 

polje: povijest umjetnosti
grana: povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija
projekt: Pojmovnik klasične arhitekture