struna search engine

image shadow

abacisk

noun m. sl.
definition
 

kvadratni segment podnoga mozaika

vrela
equivalents
 

english: abaciscus

latin: abaciscus

note
 
Na grčkome ἀβακίσκος označuje kamenu teseru mozaika, a naziv se ponekad upotrebljava kao sinonim za abak.
classification
 

polje: povijest umjetnosti
grana: povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija
projekt: Pojmovnik klasične arhitekture