struna search engine

image shadow

1,2-indandion

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

reagens za izazivanje otisaka papilarnih linija na papiru koji boji otiske bljedoružičastom bojom te koji jako fluorescira pod zelenim svjetlom

equivalents
 

english: 1,2-indanedione

classification
 

polje: kemija
projekt: Forenzično-kriminalističko nazivlje