struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

a-sklonidba

sklonidba u kojoj genitiv jednine završava na a

filologija

a-struktura

razina na kojoj se prikazuje broj argumenata predikata i neki vidovi njihova značenja u leksičkoj funkcionalnoj gramatici

filologija

abecedarij

popis natuknica koje će biti obrađene u kojemu leksikografskom djelu

filologija

abionim

ime prirodnoga ili neživoga objekta i pojave koje je napravio čovjek

filologija

ablativ

padež kojim se u latinskome jeziku izriče odvajanje, podrijetlo, uspoređivanje, mjesto, vrijeme, sredstvo, društvo

filologija

adekvatnost

svojstvo prijevoda da se poruka sadržana u polaznome tekstu na predmetnoj i značenjskoj razini primjereno zamijeni jezičnim znakovima i prenošenjem smisla u ciljnome tekstu uzimajući u obzir namjenu teksta

filologija

administrativizam

riječ, oblik riječi ili skupina riječi svojstvena administrativnomu stilu

filologija

administrativni stil

stil administracije, industrije, trgovine, vojske i politike koji spada u strože funkcionalne stilove i služi za izricanje onoga što se propisuje i za oblikovanje jasnih i nedvosmislenih tvrdnja

filologija

adrijatizam

skupina glasovnih promjena koje dijele govori uz obalu

filologija

adstrat

jezik koji utječe na drugi jezik s kojim je u neposrednome dodiru

filologija