struna tražilica

image shadow

a-struktura

razina na kojoj se prikazuje broj argumenata predikata i neki vidovi njihova značenja u leksičkoj funkcionalnoj gramatici

filologija

abecedarij

popis natuknica koje će biti obrađene u kojemu leksikografskom djelu

filologija

ablativ

padež kojim se u latinskome jeziku izriče odvajanje, podrijetlo, uspoređivanje, mjesto, vrijeme, sredstvo, društvo

filologija

adekvatnost

svojstvo prijevoda da se poruka sadržana u polaznome tekstu na predmetnoj i značenjskoj razini primjereno zamijeni jezičnim znakovima i prenošenjem smisla u ciljnome tekstu uzimajući u obzir namjenu teksta

filologija

adrijatizam

skupina glasovnih promjena koje dijele govori čakavskoga narječja uz obalu

filologija

adstrat

jezik koji utječe na drugi jezik s kojim je u neposrednome dodiru

filologija

afiks

tvorbena jedinica koja dolazi ispred ili iza osnove ili se u nju umeće

filologija

afroamerički engleski

varijetet engleskoga jezika koji upotrebljavaju mnogi govornici afričkoga ili karipskoga podrijetla

filologija

ajmarski jezik

jezik iz porodice ajmarskih jezika kojim govori narod Aymara u Južnoj Americi na području Perua, Bolivije i sjevernoga Čilea, a poznat je po neuobičajenoj, statičnoj konceptualizaciji vremena u kojoj se prošlost konceptualizira ispred ega, a budućnost iza ega

filologija

akrolekt

varijetet kreolskoga jezika koji se dekreolizacijom najviše približio izvornomu jeziku

filologija