struna tražilica

image shadow

Baconova klasifikacija

klasifikacijska shema u kojoj filozofska misao ili klasifikacija znanja utječu na knjižničnu klasifikaciju

bakropis

grafička tehnika dubokoga tiska koja se izvodi iglom na bakrenoj ploči prevučenoj slojem crnoga voska koja se nakon uzrezivanja izlaže kemikaliji

informacijske i komunikacijske znanosti

bakrorez

grafička tehnika dubokoga tiska u kojoj se bakrenu ploču urezuje dubačem

informacijske i komunikacijske znanosti

baskerville

tipografsko pismo suvremena prelazna antikva, rezano po uzoru na antikvu engleskog tiskara Johna Baskervillea

informacijske i komunikacijske znanosti

baštinska zbirka

knjižnična zbirka koja sadržava građu registriranu kao kulturno dobro

informacijske i komunikacijske znanosti

baza cjelovitih tekstova

baza podataka koja sadržava cjelovite dokumente ili osnovne dijelove dokumenta

informacijske i komunikacijske znanosti

beneventana

srednjovjekovno rukopisno latinsko pismo koje se u našim krajevima koristilo od 8. st. do prve polovice 15. st.

informacijske i komunikacijske znanosti

Berlinska izjava o otvorenom pristupu znanju

izjava koja promiče internet kao funkcionalnu platformu za pohranu i diseminaciju svjetske znanosti u otvorenome pristupu

informacijske i komunikacijske znanosti

beskiselinski materijal

materijal kojemu je ph 7 ili veći

informacijske i komunikacijske znanosti

beskiselinski papir

papir koji je Ph neutralan i zato otporniji i dugovječniji od papira s kiselim sadržajem

informacijske i komunikacijske znanosti