struna tražilica

image shadow

abecedni katalog

katalog u kojemu su kataložne jedinice na osnovi formalnih kriterija razvrstane abecednim redom

informacijske i komunikacijske znanosti

abecedni prikaz tezaurusa

prikaz tezaurusa u kojemu su nazivi i njihovi odnosi s drugim nazivima i istoznačnicima, a katkad i napomene o opsegu, navedeni abecednim slijedom

informacijske i komunikacijske znanosti

adresar

popis adresa osoba, organizacija ili ustanova, obično sastavljen abecednim redom, a može biti podijeljen po područjima ili strukama

informacijske i komunikacijske znanosti

akcesijski raspored

raspored građe na policama prema redoslijedu pristizanja građe u knjižnicu

informacijske i komunikacijske znanosti

akolada

grafički znak u obliku vitičaste zagrade koji služi za obuhvaćanje više redaka ili više stupaca pod jedan naslov ili oznaku

informacijske i komunikacijske znanosti

akrostih

pjesma u kojoj početna slova, slogovi ili riječi svakoga stiha ili kitice tvore neko ime ili izreku

informacijske i komunikacijske znanosti

aktivni član

član knjižnice koji je u izvještajnome razdoblju posudio barem jednu jedinicu knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

akviziter

osoba koja se bavi pribavljanjem kupaca i pretplatnika te prodajom knjiga obilazeći potencijalne kupce

informacijske i komunikacijske znanosti

alat za upravljanje poveznicama

računalna aplikacija koja služi za upravljanje funkcionalnošću poveznica u bazama podataka

informacijske i komunikacijske znanosti

album

svezak sa čistim listovima namijenjen čuvanju maraka, fotografija, crteža, pjesama, citata, izrezaka

informacijske i komunikacijske znanosti