struna tražilica

image shadow

abecedarij

popis imena, naziva i/ili natuknica poredanih abecednim redom

informacijske i komunikacijske znanosti

abecedni katalog

katalog u kojemu su kataložne jedinice na osnovi formalnih kriterija razvrstane abecednim redom

informacijske i komunikacijske znanosti

abecedni prikaz tezaurusa

prikaz tezaurusa u kojemu su nazivi i njihovi odnosi s drugim nazivima i istoznačnicima, a katkad i napomene o opsegu, navedeni abecednim slijedom

informacijske i komunikacijske znanosti

administrativni metapodatak

metapodatak koji pomaže u upravljanju jedinicom elektroničke građe poput podatka o autorskim pravima ili zaštiti jedinice

informacijske i komunikacijske znanosti

adresar

popis adresa osoba, organizacija ili ustanova, obično sastavljen abecednim redom, a može biti podijeljen po područjima ili strukama

informacijske i komunikacijske znanosti

agregator

trgovac posrednik koji na tržište plasira elektronička izdanja raznih nakladnika i za njih osigurava bibliografske metapodatke i licenciju

informacijske i komunikacijske znanosti

akcesijski raspored

raspored građe na policama prema redoslijedu pristizanja građe u knjižnicu

informacijske i komunikacijske znanosti

akcidencija

grafički proizvod manjega opsega namijenjen osobnoj, službenoj, poslovnoj ili promidžbenoj uporabi

informacijske i komunikacijske znanosti

akolada

grafički znak u obliku vitičaste zagrade koji služi za obuhvaćanje više redaka ili više stupaca pod jedan naslov ili oznaku

informacijske i komunikacijske znanosti

akrostih

pjesma u kojoj početna slova, slogovi ili riječi svakoga stiha ili kitice tvore neko ime ili izreku

informacijske i komunikacijske znanosti