struna tražilica

image shadow

akolada

grafički znak u obliku vitičaste zagrade koji služi za obuhvaćanje više redaka ili više stupaca pod jedan naslov ili oznaku

informacijske i komunikacijske znanosti

akrostih

pjesma u kojoj početna slova, slogovi ili riječi svakoga stiha ili kitice tvore neko ime ili izreku

informacijske i komunikacijske znanosti

akviziter

osoba koja se bavi pribavljanjem kupaca i pretplatnika te prodajom knjiga obilazeći potencijalne kupce

informacijske i komunikacijske znanosti

alat za upravljanje poveznicama

računalna aplikacija koja služi za upravljanje funkcionalnošću poveznica u bazama podataka

informacijske i komunikacijske znanosti

almanah

prigodna ili periodična publikacija s prilozima različita sadržaja

informacijske i komunikacijske znanosti

analitička bibliografija

bibliografija u kojoj opis građe prati anotacija s analizom sadržaja

informacijske i komunikacijske znanosti

anepigraf

jedinica građe bez naslova odnosno naslovnoga lista

informacijske i komunikacijske znanosti

anonimna publikacija

publikacija koja sadržava djelo čiji autor u publikaciji nije naveden, a ne može se ni utvrditi

informacijske i komunikacijske znanosti

anonimno djelo

djelo kojemu se autor ne može utvrditi

informacijske i komunikacijske znanosti

anonimno klasično djelo

tekst književnoga ili vjerskoga sadržaja koji potječe iz starijega razdoblja kojemu je autor nepoznat ili nesiguran

informacijske i komunikacijske znanosti