struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

macelij

antička rimska tržnica za trgovanje isključivo mesom

povijest umjetnosti

macerija

ogradni zid grube strukture

povijest umjetnosti

majolika

fina keramika s kositrenom bijelom glazurom koja sadržava obojeni ukras

povijest umjetnosti

malus

jarbol u antičkome rimskom teatru i amfiteatru kojim se pridržava velarij

arhitektura i urbanizam

mandorla

aureola koja okružuje figuru sveca elipsoidno u obliku badema

povijest umjetnosti

manirizam

stilsko razdoblje u zapadnoj Europi u 16. stoljeću između kasne renesanse i baroka za koje je karakteristično radikalno odstupanje od uravnoteženosti i univerzalne hijerarhije renesansne kompozicije

povijest umjetnosti

mansardni krov

četverostrešna krovna konstrukcija koja se sastoji od dvaju krovova različitih kosina, s donjim znatno strmijim od gornjega, kojima se povećava prostorna iskoristivost potkrovlja

arhitektura i urbanizam

margenta

dekoracija u obliku niza listova i cvjetova koji se okomito spuštaju ovješeni o jednu točku

povijest umjetnosti

maske komedije i tragedije

prikaz dviju tipskih maski antičkoga teatra s naglašeno sretnim i naglašeno tužnim izrazom lica

povijest umjetnosti

maskeron

skulpturni ukras u obliku ljudskoga ili životinjskoga lica

povijest umjetnosti