struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

p-vrijednost

negativni logaritam koncentracije otopljene tvari

kemija

padlani

triciklički zasićeni ugljikovodici s dvama mjestima premoštenja spojeni četirima mostovima

kemija

paladij

kemijski element atomskoga broja 46, 5. periode i 10. skupine, gustoće 12,02 g/cm3, Mohsove tvrdoće 4,75, tališta na 1554,9 °C i vrelišta na 2963 °C

kemija

pamučna celuloza

celuloza dobivena preradbom otpadnih tkanina

temeljne tehničke znanosti

papir

homogeni sloj nastao prepletanjem celuloznih vlakana, oblikovan i dorađen u stroju za papir

temeljne tehničke znanosti

papir od slame

proizvod dobiven prešanjem vlaknaste kaše nastale razvlaknjivanjem trava i stabljika žitarica

temeljne tehničke znanosti

papir s drvenjačom

papir koji uz celulozu sadržava i određenu količinu drvenjače

temeljne tehničke znanosti

papir s dvostranim premazom

papir na čije je obje površine nanesen premaz radi povećanja bjeline, sjaja i/ili tiskovnih svojstava

temeljne tehničke znanosti

papir s jednostranim premazom

papir na čiju je jednu površinu nanesen premaz radi povećanja bjeline, sjaja i/ili tiskovnih svojstava

temeljne tehničke znanosti

papir s premazom

papir na čiju je površinu nanesen premaz radi povećanja bjeline, sjaja i/ili tiskovnih svojstava

temeljne tehničke znanosti