struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

sustav obračuna troškova

način računovodstvenoga planiranja, identificiranja, praćenja i alokacije troškova radi utvrđivanja troškova proizvodnje svakoga pojedinog proizvoda ili određene vrste proizvoda

ekonomija

sustav obračuna troškova prema aktivnostima

sustav obračuna troškova u kojemu se svi troškovi proizvodnje pojedinačnoga proizvoda ili serije proizvoda prate prema aktivnostima, pri čemu su aktivnosti nositelji troškova

ekonomija

sustav obračuna troškova prema procesima

sustav obračuna troškova u kojemu se svi troškovi proizvodnje pojedinačnoga proizvoda ili serije proizvoda prate prema poslovnim procesima, pri čemu su poslovni procesi nositelji troškova

ekonomija

sustav obračuna troškova prema radnome nalogu

sustav obračuna troškova u kojemu se svi troškovi proizvodnje pojedinačnoga proizvoda ili serije proizvoda prate prema radnome nalogu, pri čemu radni nalozi predstavljaju nositelje troškova

ekonomija

sustav pokazatelja

skup smisleno povezanih pojedinačnih pokazatelja kojima se pri upravljanju nastoji usmjeriti pozornost na ključna područja poslovanja poduzeća

ekonomija

sustav za mjerenje performansi poduzeća

sustav kojim se ocjenjuje poslovanje i implementacija strategije poduzeća

ekonomija

suštinska kontrola

kontrola kojoj je cilj provjeriti je li se knjigovodstveni događaj zaista dogodio onako kako je na samoj ispravi zapisano

ekonomija

suvremena struktura računovodstva

koncept strukture računovodstva koji obuhvaća financijsko računovodstvo, upravljačko računovodstvo i računovodstvo troškova

ekonomija

suzdržano mišljenje

modificirano mišljenje revizora izraženo kada ne može dobiti dostatne i primjerene revizijske dokaze na kojima bi temeljio mišljenje i kada su mogući učinci neotkrivenih pogrešnih prikaza na financijske izvještaje značajni i prožimajući

ekonomija

svrhovitost

sposobnost poduzeća da ispuni postavljene ciljeve i postigne planirane rezultate

ekonomija