struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

izvješće o uvidu u financijske izvještaje

izvješće u kojemu revizor nakon obavljenoga uvida u financijske izvještaje procjenjuje pokazuju li informacije dobivene tijekom uvida da financijski izvještaji ne daju istinit i fer prikaz u skladu s primjenjivim okvirom financijskoga izvještavanja

ekonomija

izvješće uprave

računovodstveni izvještaj u kojemu uprava opisuje poslovanje

ekonomija

izvještaj

strukturirani prikaz financijskih informacija koji je rezultat računovodstvenoga procesa

ekonomija

izvještaj o novčanim tokovima

temeljni financijski izvještaj koji sadržava informacije o promjeni novca i novčanih ekvivalenata u određenome obračunskom razdoblju

ekonomija

izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

temeljni financijski izvještaj koji prikazuje ostalu sveobuhvatnu dobit kao neraspodjeljiv dio ukupne sveobuhvatne dobiti

ekonomija

izvještaj o plaćanjima javnomu sektoru

izvještaj koji sadržava podatak o ukupnim iznosima i vrsti plaćanja javnomu sektoru

ekonomija

izvještaj o popisu

izvještaj koji sadržava podatke o predmetu i tijeku inventure, određene prijedloge i mišljenje o uzrocima inventurnih razlika

ekonomija

izvještaj o promjenama kapitala

temeljni financijski izvještaj u kojemu se prikazuju povećanja ili smanjenja kapitala između dvaju obračunskih razdoblja

ekonomija

izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

temeljni financijski izvještaj koji se sastoji od računa dobiti i gubitka te izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

ekonomija

izvještaj o zadržanoj dobiti

izvještaj koji prikazuje promjene na računu kapitala koje proizlaze iz zadržane dobiti

ekonomija