struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

dugotrajna imovina

imovina za koju se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik u razdoblju duljemu od jedne godine ili jednoga normalnog poslovnog ciklusa

ekonomija

dugotrajna imovina namijenjena prodaji

dugotrajna imovina koju poduzeće namjerava prodati u razdoblju do jedne godine

ekonomija

dugotrajna imovina u pripremi

dugotrajna imovina koju se priprema za namjeravanu upotrebu

ekonomija

dugotrajna materijalna imovina

dio dugotrajne imovine koji ima fizički oblik

ekonomija

dugotrajna materijalna imovina u pripremi

dugotrajna materijalna imovina koju se priprema za namjeravanu upotrebu

ekonomija

dugotrajna nematerijalna imovina

funkcionalni oblik dugotrajne imovine koja ispunjuje sve kriterije za priznavanje imovine, ali nema fizička svojstva

ekonomija

dugotrajna nematerijalna imovina u pripremi

dugotrajna nematerijalna imovina koju se priprema za namjeravanu upotrebu

ekonomija

dugotrajna potraživanja

dugotrajna imovina koja se odnosi na prava proizašla iz obveznopravnih i drugih odnosa za koja se očekuje da će se naplatiti u roku duljem od jedne godine

duguje

oznaka za lijevu stranu T-konta

ekonomija

dvojno knjigovodstvo

način evidentiranja prema kojemu se svaki nastali knjigovodstveni događaj evidentira u istome iznosu na najmanje dva konta, pri čemu jedan konto duguje, a drugi potražuje istu vrijednost transakcije

ekonomija