struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

nulvektor

neutralni element s obzirom na zbrajanje u vektorskome prostoru

matematika

numerička statistička varijabla

statistička varijabla čija je kodomena podskup realnih brojeva

matematika

numerički ekscentricitet

mjera odstupanja čunjosječnice od kružnice definirana kao količnik linearnoga ekscentriciteta i duljine velike poluosi

matematika

numeričko integriranje

metoda procjenjivanja ili približnoga računanja određenoga integrala

matematika

nutrina skupa

najveći otvoreni podskup topološkoga prostora koji je sadržan u zadanome skupu

matematika

nužan i dovoljan uvjet

izjava koja je ujedno i nužan uvjet i dovoljan uvjet za zadanu izjavu

matematika

nužan uvjet

izjava koja je istinita ako je zadana izjava istinita

matematika