struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

Brewsterov kut

kut prema okomici pod kojim zraka svjetlosti mora upasti na granicu dvaju optičkih sredstava da bi reflektirana zraka bila polarizirana

fizika

Brewsterov zakon

zakon koji opisuje vezu Brewsterova kuta i relativnoga indeksa loma dvaju sredstava

fizika

brid kocke

dužina određena dvama najbližim vrhovima kocke

matematika

bridna dislokacija

dislokacija s Burgersovim vektorom okomitim na dislokacijsku liniju

fizika

brijeg vala

najniži položaj koji pri širenju putujućega transverzalnog mehaničkog vala dosegnu točke sredstva kojima se širi val

fizika

Brillouinov pojas

jednoznačno određena jedinična ćelija u recipročnome prostoru

fizika

Brillouinova zona

primitivna ćelija u recipročnome prostoru

fizika

broj fotona

omjer energije monokromatskoga zračenja i energije fotona

interdisciplinarne prirodne znanosti

brojilo

elektronička naprava kojom se broje čestice u snopu čestica odnosno fotoni u snopu elektromagnetskoga zračenja

fizika

brojilo zračenja

brojilo čestica ili fotona zračenja

interdisciplinarne prirodne znanosti