struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

uskladivost

svojstvo premaznoga materijala da se može nanijeti na podlogu bez prouzročivanja nepoželjnih učinaka

kemijsko inženjerstvo

utonuće

djelomično upijanje sloja premaznoga materijala u podlogu koje se očituje kao mjestimični gubitak sjaja ili mjestimična promjena teksture površine

kemijsko inženjerstvo

utrošak

količina premaznoga materijala koja je, pod određenim radnim uvjetima, potrebna za stvaranje suhoga sloja zadane debljine na jediničnoj površini

kemijsko inženjerstvo

UV otvrdnjivanje

otvrdnjivanje premaznoga materijala pod utjecajem ultraljubičastoga zračenja

kemijsko inženjerstvo

vanjski sloj

sloj hidratiziranih metalnih oksida koji čini vanjski dio pasivacijskoga sloja nastao na površini zaštitnoga sloja

kemijsko inženjerstvo

vapnenačka naslaga

sloj netopljivih kemijskih spojeva koji se izlučuje na površini katodno zaštićene konstrukcije

kemijsko inženjerstvo

vezani kloridi

kloridi u pornoj vodi betona koji ne utječu na koroziju armature jer su kemijski vezani u spojeve

građevinarstvo

vezivo

nehlapljivi dio smole koji tvori suhi sloj

kemijsko inženjerstvo

vibracijska korozija

korozija koja je ubrzana djelovanjem oscilacijskoga sklizanja površina u dodiru

kemijsko inženjerstvo

vinilna smola

umjetna smola koja nastaje reakcijom polimerizacije ili kopolimerizacije monomera koji sadržavaju vinilne skupine

kemijsko inženjerstvo