struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

unesena tekućina

tekućina koja se unosi u otopinu zajedno s predmetom

strojarstvo

upijanje

ulazak atoma, molekula ili iona u smjesu čvrste, tekuće ili plinovite faze

kemijsko inženjerstvo

uporabljivost

svojstvo građevine da se održi u stanju koje omogućuje njezinu normalnu uporabu

građevinarstvo

uporabljivost u odnosu na koroziju

svojstvo tehničkoga sustava ili njegove sastavnice da obavlja svoju funkciju unatoč korozijskomu učinku prije nastanka korozijske štete

kemijsko inženjerstvo

uporabni vijek

razdoblje nakon izgradnje u kojemu građevina ili njezini dijelovi ispunjavaju ili premašuju zahtijevana svojstva

građevinarstvo

uporabno razdoblje u odnosu na koroziju

razdoblje tijekom kojega tehnički sustav ili njegova sastavnica upotrebljiva unatoč djelovanju korozije

kemijsko inženjerstvo

upravljačka elektroda

referencijska elektroda koja služi za automatsko upravljanje sustavom katodne zaštite s vanjskim izvorom

kemijsko inženjerstvo

uranjanje

nanošenje potapanjem predmeta u kupku premaznoga materijala

kemijsko inženjerstvo

urezna korozija

međuzrnata korozija duž crte koja ide uz rub ili po rubu zavara

kemijsko inženjerstvo

uronjena zona

dio djelomično uronjene konstrukcije iznad razine mulja, a ispod proširene plimne zone

kemijsko inženjerstvo