struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

stupanj pokrića I

financijski pokazatelj financijske stabilnosti kojim se ocjenjuje koliko se dugotrajne imovine financira iz vlastitih izvora poduzeća

ekonomija

stupanj pokrića II

financijski pokazatelj financijske stabilnosti kojim se ocjenjuje koliko se dugotrajne imovine financira iz dugoročnih izvora poduzeća

ekonomija

stupanj samofinanciranja klijenata

financijski pokazatelj zaduženosti banke kojim se mjeri u kojemu se opsegu sredstva pribavljena od klijenata banke upotrebljavaju za plasmane drugim klijentima

ekonomija

stvarni trošak nabave

trošak nabave prema kojemu se imovina u procesu nabave evidentira u visini njezine stvarne vrijednosti koju je potrebno podmiriti

ekonomija

subjekt koji prvi put primjenjuje Međunarodne standarde financijskoga izvještavanja

svaki subjekt koji prvi put prezentira svoje financijske izvještaje po Međunarodnim standardima financijskoga izvještavanja

ekonomija

subjekt od javnoga interesa

poduzetnik koji je osnovan u skladu s nadležnim državnim propisima i čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište bilo koje države članice kako je određeno zakonom kojim se uređuje tržište kapitala

ekonomija

subjekt povezan s vladom

subjekt koji kontrolira vlada ili koji je pod njezinim značajnim utjecajem

ekonomija

sudski registar

javna knjiga koja sadržava podatke i isprave o subjektima upisa za koje je upis u registar propisan zakonom

ekonomija

sumarna dodatna kalkulacija

dodatna kalkulacija kod koje se za raspored ukupnih općih troškova proizvodnje upotrebljava jedan izabrani ključ za raspored

ekonomija

sustav internih kontrola

proces koji provode menadžment i ostali zaposlenici radi pružanja razumnoga uvjerenja s obzirom na ostvarivanje ciljeva učinkovitosti i djelotvornosti poslovnih operacija, pouzdanosti financijskoga izvještavanja te usklađenosti s primjenjivim zakonima i regulativama

ekonomija