struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

izvanredna inventura

inventura koja se provodi u tijeku godine zbog određenih razloga ili potreba specifičnih situacija

ekonomija

izvanredni prihod

prihod koji se ostvaruje iz ostalih poslovnih aktivnosti koje ne čine redovne djelatnosti poduzeća te se ne može redovito planirati

ekonomija

izvanredni rashod

rashod koji se ostvaruje iz ostalih poslovnih aktivnosti koje ne čine redovne djelatnosti poduzeća

ekonomija

izvješće

dokument koji sadržava informacije organizirane u narativnome, grafičkome ili tabličnome obliku, pripremljene redovito ili prema potrebi

ekonomija

izvješće funkcije interne revizije

konačni rezultat cjelokupnoga procesa interne revizije kao sredstvo komunikacije između internoga revizora i zainteresiranih korisnika

ekonomija

izvješće o obavljenim inspekcijama

izvješće koje podnosi tijelo javnoga nadzora revizije koje ima ovlasti provoditi nadzor i provjeru kvalitete rada revizorskih društava i ovlaštenih revizora

ekonomija

izvješće o ocjeni rada internih revizora

izvješće funkcije interne revizije koje sastavlja rukovoditelj interne revizije o radu svakoga člana odjela interne revizije

ekonomija

izvješće o otkrivanju prijevara

izvješće funkcije interne revizije koje sadržava rezultate revizijskoga ispitivanja i mišljenje vezano uz prijevare

ekonomija

izvješće o praćenju ostvarenih rezultata

izvješće funkcije interne revizije koje sadržava informacije o tome je li menadžment usvojio dogovorene korektivne aktivnosti i savjete interne revizije te kako su one implementirane u organizaciju i djelovanje poduzeća

ekonomija

izvješće o rezultatima preliminarnoga ispitivanja

izvješće funkcije interne revizije koje sadržava informacije koje mogu upućivati na potencijalne probleme i nedostatke u djelovanju kontrolnih mehanizma

ekonomija