struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

državna pomoć

pomoć države radi pružanja ekonomske koristi pojedinomu poduzeću ili skupini poduzeća koja ispunjavaju određene uvjete

ekonomija

državna potpora

državna pomoć u obliku prijenosa sredstava u korist poduzeća u zamjenu za ispunjavanje određenih uvjeta u prošlosti ili u budućnosti koji su povezani s poslovanjem poduzeća

ekonomija

državna potpora povezana s imovinom

državna potpora čiji je glavni uvjet da poduzeće koje ispunjava uvjete za takvu potporu mora kupiti, izgraditi ili na drugi način pribaviti dugotrajnu imovinu

ekonomija

državna revizija

revizija koju obavljaju vrhovne revizijske institucije u ime i za račun države

ekonomija

državne potpore povezane s imovinom

državne potpore koje poduzeće može dobiti za kupnju ili izgradnju dugotrajne imovine

ekonomija

državne potpore povezane s prihodom

državne potpore koje poduzeće dobiva za nadoknadu već nastalih troškova, troškova koji nastaju u tekućeme razdoblju ili troškova koji će tek nastati

ekonomija

državni revizor

neovisna stručna osoba koja obavlja poslove državne revizije

ekonomija

dugoročna obveza

obveza koja dospijeva na naplatu u roku duljem od jedne godine ili jednoga normalnog poslovnog ciklusa

ekonomija

dugoročna primanja zaposlenika

primanja nakon prestanka zaposlenja kao što su mirovine, druga mirovinska primanja, životno osiguranje nakon prestanka zaposlenja i zdravstvena zaštita nakon prestanka zaposlenja

ekonomija

dugotrajna financijska imovina

financijska imovina koja nastaje ulaganjem slobodnih novčanih sredstava na rok dulji od jedne godine ili jednoga poslovnog ciklusa

ekonomija