struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

rješenje nejednadžbe

vrijednost nepoznanice nejednadžbe ili svaki uređeni skup vrijednosti nepoznanica nejednadžba za koje je dobivena nejednakost istinita

matematika

rješenje sustava jednadžba

zajedničko rješenje svake od jednadžba koje čine zadani sustav

matematika

rješenje sustava nejednadžba

zajedničko rješenje svake od nejednadžba koje čine zadani sustav

matematika

Rolleov teorem

teorem prema kojemu za svaku neprekidnu funkciju sa zatvorenoga intervala $[a,b]$, $a

matematika

romb

četverokut kojemu su stranice jednake duljine

matematika

romboid

paralelogram koji nije ni romb ni pravokutnik

matematika

rotacija

apstrakcija pojmova rotacije ravnine i rotacije prostora

matematika

rotacija prostora

preslikavanje prostora pri kojemu su svaka točka i njezina slika u ravnini okomitoj na zadani pravac, a u toj se ravnini rotacija poklapa s rotacijom ravnine oko probodišta toga pravca i te ravnine

matematika

rotacija ravnine

preslikavanje ravnine pri kojemu su svaka točka i njezina slika na kružnici sa središtem u zadanoj točki, a pripadni je središnji kut, gledajući od točke prema slici, jednak zadanomu kutu

matematika

rotacijska os

čvrsti pravac rotacije prostora

matematika