struna tražilica

image shadow

uže

skup vlakana u jednome sloju ili više njih uvijenih u strukove oko središnje jezgre

tehnologija prometa i transport

užnica kolotura

metalni ili drveni kotač sa žlijebom po rubu za kretanje užeta u koloturu

brodogradnja