struna tražilica

image shadow

rendgenocefalometrija

mjerenje kosturnih dimenzija na bočnim rendgenskim snimkama glave

dentalna medicina

rendgenografija

tehnika snimanja slikovnih zapisa unutarnjih struktura tijela prolaskom x-zraka ili gama-zraka kroz tijelo

kliničke medicinske znanosti

rendgenska cijev

staklena vakuumska cijev u kojoj se nalaze anoda i katoda

kliničke medicinske znanosti

rendgenska snimka

snimka ljudskoga tijela na filmu, papiru, fotografskoj ploči ili računalnome čipu koja je nastala nakon što su rendgenske zrake prošle kroz objekt snimanja

kliničke medicinske znanosti

rendgenska zraka

zraka elektromagnetskoga zračenja valne dužine 10 – 0,01 nm koja se u medicini i stomatologiji najviše primjenjuje u dijagnostične svrhe

kliničke medicinske znanosti

rendgenski film

fotografski materijal koji na jednoj strani ili na objema stranama podloge od acetilceluloze ili poliestera sadržava fotonanos osjetljiv na djelovanje rendgenskih zraka

kliničke medicinske znanosti

reologija

znanost o tečenju ili izobličenju materijala

dentalna medicina

reparatorni dentin

sekundarni dentin koji se stvara zbog nefizioloških podražaja pulpnoga tkiva

temeljne medicinske znanosti

repozicija alveole

postupak koji se nakon vađenja zuba izvodi pritiskom prstima u vestibularnome smjeru i oralno, prema sredini alveolnoga grebena

dentalna medicina

resekcijska proteza

nadomjestak za privremeno ili trajno prekrivanje i nadoknađivanje defekata na čeljusti i licu

dentalna medicina