struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

plimna sila

razlika gravitacijske sile kojom Mjesec djeluje na česticu u točki Zemljine površine najbližoj Mjesecu i sile kojom Mjesec djeluje na česticu u Zemljinu središtu

fizika

plimna snaga

snaga koja se može dobiti iskorištavanjem plime i oseke za dobivanje rada

fizika

plin

agregacijsko stanje tvari u kojemu se atomi ili molekule gibaju velikim brzinama, kaotično i gotovo neovisno jedne o drugima, i u kojemu tvar nema mikroskopsku strukturu

fizika

plin slobodnih elektrona

elektroni koji su napustili matične atome u kristalima metala te se gibaju neovisno jedan od drugoga

fizika

plinska embolija

pojava mjehurića zraka u krvnoj žili

fizika

plinska izbojna cijev

cijev ispunjena plinom koji nakon što se ionizira pod djelovanjem električnoga polja vodi struju

fizika

plinski termometar

uređaj za mjerenje temperature koji se temelji na linearnome porastu tlaka plina s temperaturom pri stalnome obujmu

fizika

plinski zakoni

Boyle-Mariotteov, Charlesov i Gay-Lussacov zakon, tri empirijska zakona u termodinamici koji opisuju promjene stanja idealnoga plina pri izotermoj, izobarnoj odnosno izovolumnoj promjeni

fizika

plivanje tijela

ravnotežno stanje tijela koje miruje na površini fluida jer se njegova težina i uzgon poništavaju

fizika

pločasti kondenzator

kondenzator sastavljen od dviju razdvojenih ravnih paralelnih ploča jednakih oblika i ploština

fizika