struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

strategija niže procjene kontrolnoga rizika

strategija revizije koja se sastoji od obavljanja revizije oslanjanjem na sustav internih kontrola klijenta uz manji opseg dokaznih postupaka u završnim postupcima revizije

ekonomija

strategija revizije

strategija izbora pristupa obavljanju revizije koja odgovara na pitanje kako ostvariti postavljene revizijske ciljeve

ekonomija

strategija revizije financijskih izvještaja

strategija revizije koja se oblikuje u fazi planiranja revizije financijskih izvještaja i detaljnije razrađuje u planu revizije

ekonomija

strateški plan interne revizije

plan funkcije interne revizije koji se najčešće sastavlja za trogodišnje ili petogodišnje razdoblje i koji sadržava, nakon obavljene procjene rizika, prioritetna područja revidiranja u navedenome razdoblju

ekonomija

struka

zanimanje koje ima specificiran monopol nad kojim kompleksnim dijelom znanja i praktičnih vještina za koje je potrebno dugotrajno školovanje te koje postaje prepoznatljivo u društvu

ekonomija

strukturirani subjekt

subjekt ustrojen tako da glasačka ili slična prava nisu prevladavajući čimbenik u odlučivanju o tome tko u njemu ima kontrolu

ekonomija

strukturna bilanca

strukturni financijski izvještaj gdje se aktiva i pasiva izjednačavaju sa 100 %, što znači da se ostale pozicije bilance izračunavaju kao postotak od ukupne aktive ili pasive

ekonomija

strukturni financijski izvještaj

instrument analize financijskih izvještaja koji se upotrebljava za provedbu vertikalne analize

ekonomija

strukturni izvještaj o novčanim tokovima

strukturni financijski izvještaj kojim se prikazuje struktura pozicija u izvještaju o novčanim tokovima u odnosu na ukupne primitke

ekonomija

strukturni račun dobiti i gubitka

strukturni financijski izvještaj kojim se prikazuje struktura pozicija u računu dobiti i gubitka u odnosu na ukupne prihode

ekonomija