struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

nekontrolirajući udjel

udjel u vlasničkome kapitalu ovisnoga društva koji ne pripada matici ni posredno ni neposredno

ekonomija

nekretnina

zemljište, zgrada ili dio zgrade koju poduzeće stječe radi obavljanja svoje osnovne djelatnosti ili s namjerom ostvarivanja zarade od njihova iznajmljivanja ili prodaje

ekonomija

nekretnina koju koristi vlasnik

nekretnina u posjedu vlasnika ili najmoprimca u okviru financijskoga najma radi upotrebe u proizvodnji ili isporuci robe ili usluga ili u administrativne svrhe

ekonomija

nekretnine, postrojenja i oprema

dugotrajna materijalna imovina namijenjena upotrebi u okviru obavljanja osnovne djelatnosti poduzeća

ekonomija

nekvantitativna informacija

informacija koja opisuje nekvantitativna obilježja poslovanja

ekonomija

nematerijalna imovina

imovina koja nema fizički oblik

ekonomija

nenovčana državna potpora

državna potpora u obliku prijenosa nenovčane imovine kao što je zemljište ili drugi resursi, a koje će poduzeće upotrebljavati

ekonomija

nenovčana transakcija

transakcija koja ne nalaže upotrebu novca ili novčanih ekvivalenata

ekonomija

neopozivi najam

najam koji se može opozvati samo kada su zadovoljeni točno određeni uvjeti

ekonomija

neostvareni financijski prihod

razlika između brutoulaganja u najam i netoulaganja u najam

ekonomija