struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

istraživanje i razvoj

faze stvaranja nematerijalne imovine unutar poduzeća

ekonomija

izdatci za istraživanje i razvoj

izdatci koji nastaju u fazama istraživanja i razvoja nematerijalne imovine

ekonomija

izdatci za troškove razvoja

izdatci koji nastaju u fazi razvoja nematerijalne imovine i uključuju se u njezinu knjigovodstvenu vrijednost

ekonomija

izdvojena novčana sredstva

konto na kojemu se evidentiraju novčana sredstva koja se mogu upotrebljavati isključivo namjenski, a ne za podmirivanje novčanih obveza iz svakodnevnoga poslovanja

ekonomija

izjava o neaktivnosti

izjava koju sastavlja poduzetnik koji tijekom poslovne godine nije imao poslovnih događaja niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama

izjava o primjeni kodeksa korporativnoga upravljanja

poseban odjeljak godišnjega izvješća koji su dužni uključiti subjekti od javnoga interesa osnovani sukladno propisima Republike Hrvatske i čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište bilo koje države članice

ekonomija

izlazna cijena

cijena koja bi bila primljena za prodaju koje imovine ili plaćena za prijenos obveze

ekonomija

izlazna faktura

knjigovodstvena isprava koja se upotrebljava u prodaji, kojom dobavljač tereti kupca za vrijednost prodanih proizvoda, robe ili usluga

ekonomija

izmjena najma

izmjena koja se odnosi na opseg najma ili na naknadu za najam koja nije bila dio izvornih uvjeta najma

ekonomija

izvanbilančni konto

konto koji nije sastavni dio bilančne evidencije i nema utjecaj na zbroj ukupne aktive i ukupne pasive u bilanci

ekonomija