struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

dokazni postupak

revizijski postupak oblikovan radi otkrivanja značajnih pogrešnih prikazivanja na razini tvrdnje koji se provodi radi prikupljanja revizijskih dokaza

ekonomija

dokazni test

test internoga revizora kojim se nastoji utvrditi ostvaruju li se ciljevi interne kontrole

ekonomija

donacija

ustupanje novca ili drugih oblika imovine primatelju bez naknade

ekonomija

donositelj standarda

neovisno i stručno tijelo koje je ovlašteno donositi računovodstvene standarde

ekonomija

doprinos pokrića

razlika između prihoda i varijabilnih troškova

ekonomija

doprinosi na plaće

doprinosi koji se obračunavaju na bruto plaću

ekonomija

dosljednost računovodstvene politike

dosljedna primjena posebnoga načela, osnova, sporazuma, pravila i prakse koje primjenjuje poduzeće pri izradi i prezentiranju financijskih izvještaja.

ekonomija

dospjeli trošak

trošak od kojega se ekonomske koristi ostvaruju u razdoblju nastanka, a ne u budućem razdoblju te se na temelju toga taj trošak priznaje kao rashod u razdoblju nastanka

ekonomija

dostatnost revizijskih dokaza

mjera količine revizijskih dokaza

ekonomija

država

vlada, vladine agencije i slična tijela na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini

ekonomija