struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

uvećani tisak

tekst tiskan slovima veličine od 14 do 16 točaka, čime je omogućeno čitanje i slabovidnim osobama

informacijske i komunikacijske znanosti

uvez

dio procesa grafičke dorade kojim se arci knjižnoga bloka povezuju žicom, koncem ili lijepljenjem te ukoričuju

informacijske i komunikacijske znanosti

uvez

omot koji učvršćuje, štiti i ukrašava knjižni blok

informacijske i komunikacijske znanosti

uvjeti korištenja

pravila za korištenje, umnožavanje, pohranu, javno izvođenje i emitiranje jedinice građe

informacijske i komunikacijske znanosti

uvjeti pohrane knjižnične građe

skup parametara koje valja zadovoljiti kako bi se štetno djelovanje svelo na najmanju moguću mjeru ili potpuno isključilo

informacijske i komunikacijske znanosti

Uvjeti za funkcionalnost bibliografskih zapisa

konceptualni model u katalogizaciji koji okuplja sve verzije djela s pomoću skupa entiteta

informacijske i komunikacijske znanosti

uvodnik

kratki članak kojim započinje pojedini broj serijske publikacije izražavajući gledište urednika ili neke druge osobe na temu kojoj je broj posvećen

informacijske i komunikacijske znanosti

uvodnik

dio strojno čitljivoga zapisa koji prethodi određenome sadržaju, a donosi podatke potrebne za njegovo rukovanje, identifikaciju ili lociranje

informacijske i komunikacijske znanosti

uži naziv

naziv koji označuje uži pojam od pojma s kojim je u podređenome hijerarhijskom odnosu

informacijske i komunikacijske znanosti