struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

relacija pripadanja

binarna relacija u teoriji skupova pri kojoj je objekt u relaciji sa skupom ako je i sam element toga skupa

matematika

relacija uređaja

binarna relacija na skupu kao poopćenje usporedbe realnih brojeva

matematika

relativna frekvencija

broj jednak količniku frekvencije dane vrijednosti statističke varijable i duljine uzorka

matematika

relativna pogreška

apsolutna pogreška mjerenja ili numeričkoga izračuna određene veličine ili funkcije podijeljena sa stvarnom vrijednošću te veličine

fizika

relativno prosti brojevi

cijeli brojevi kojima je najveći zajednički djelitelj broj jedan

matematika

rešetka

uređeni skup $(L,\leq)$ u kojemu za svaka dva elementa $x,y\in L$ postoji njihova najmanja gornja međa $x\vee y\in L$ i njihova najveća donja međa $x\wedge y\in x$

matematika

reziduum

koeficijent uz član $(z-a)^{-1}$ u Laurentovu redu meromorfne kompleksne funkcije oko pola $a$

matematika

rezultanta

polinom u terminima koeficijenata dvaju ili više polinoma, koji ima svojstvo da je jednak nuli ako svi ti polinomi imaju barem jednu zajedničku nultočku

matematika

Riemannov integral

integral definiran preko donjih i gornjih Darbouxovih zbrojeva

matematika

rješenje jednadžbe

vrijednost nepoznanice jednadžbe ili uređeni skup vrijednosti nepoznanica jednadžba za koje je dobivena jednakost istinita

matematika